Engler

Englene er Guds budbringere og et viktig element i kristendommen, Bibelen og juleevangeliet i særdeleshet.

I Lukas sitt evangelium er det engelen Gabriel som forbereder menneskene på hva som skal komme.

Først viser Gabriel seg for presten Sakarja for å fortelle ham at hans kone Elisabet skal føde Johannes Døperen. Hun blir svært overrasket fordi hun har vært barnløs hele livet.

6 måneder senere oppsøker engelen jonfru Maria og forteller at hun skal bli med barn.

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.

Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Sitat: Bibel.no

Maria tviler fordi hun ikke har vært sammen med noen mann, men Gabriel forteller at Den Hellige Ånd skal komme over henne.

Engelen GabrielEtter at Jesus har blitt født, kom en engel til gjetere som holdt nattevakt. Engelen brakte det glade buskapet om frelseren som var født i Davids by.

Selv om englene gis et positivt bilde i juleevangeliet, er det ikke til å legge skjul på at menneskene også gjennom tidene har fryktet englene. Det Gamle og Nye Testamentet skildrer englene som både grusomme og opphøyde.

I de senere år har det vært en økt oppmerksomhet rundt engler, mye takket være prinsesse Märtha Louises bøker om engler og hennes engleskole Astarte Education.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *