Juleevangeliet

Julens essens og budskap finner vi Lukas evangelium kapittel 2 vers 1 til 20. Her står fortellingen om Jesu Kristi fødsel. Selv om det finnes flere evangelier i nye testamentet, er det kun dette bibelverset som regnes for å være det vi kaller juleevangeliet. Selv om ikke alle er kristne i Norge, betyr ikke det at juleevangeliet ikke har en sentral plass i julefeiringen.

Juleevangeliet forteller at keiser Augustus kaller inn til folketelling i verden. Dermed drar snekkeren Josef og hans gravide forlovede jomfru Maria til Betlehem. Her fødte hun sin sønn Jesus, svøpte ham og la ham i en krybbe. Juleevangeliet forteller også at noen gjetere i nærheten fikk høre fra en engel at Guds sønn var født i nærheten. Gjeterne gikk for å finne det som de hadde blitt fortalt. Da de fant den lille familien, fortalte de Maria og Josef alt de hadde hørt fra engelen. Gjeterne dro, mens alle undret seg over det gjeterne hadde sagt.

De fleste nordmenn har hørt juleevangeliet mange ganger. Og mange har fortsatt å lese disse tekstene som en juletradisjon i dag. Det finnes også mange ulike typer av juleevangeliet, dramatisert og framstilt på ulike måter som gjør det mer levende og spennende. Julekrybba som mange familier setter fram som julepynt er også noe som symboliserer juleevangeliet. Dette er noe mange pynter med, og som minner dem på hva julen egentlig handler om, nemlig Jesu fødsel.

Uansett om norske familier anser seg som kristne eller ei – juleevangeliet hører julen til. Det leses selvsagt alltid i kirken, men også i mange hjem.

juleevangeliet

Nedenfor kan du lese juleevangeliet slik det leses i de tusen hjem:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

(Luk.2.1-20) Kilde: http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=LUK&chapter=2#.UIuhImEdCSo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *